English Svenska
Hernqvist Clinical Trials
- en komplett leverantör inom kliniska prövningar:

• Projektledning

• Protokoll- och rapportskrivning

• Monitorering

• Audits

• Rådgivning

HCT Consulting är ett CRO-företag (Clinical Research Organisation) som erbjuder tjänster inom hela den kliniska prövningsprocessen från protokoll till rapport och publikation.

HCT Consulting kan genomföra alla typer av studier, (interventionella och icke-interventionella studier), kvalitetsuppföljningar eller andra undersökningar inom life science, inklusive audits.

HCT Consulting tillhandahåller också tjänster inom medicintekniska området när det gäller klinisk utvärdering av medicintekniska produkter enligt MEDDEV 2.7.1 rev 3.