English Svenska
Expertis
1974 började jag i läkemedelsbranschen och arbetade under 27 år med klinisk forskning på AstraZeneca.

Jag var ansvarig för AstraZenecas fas II-IV studier, som genomfördes i Sverige inom mage/tarm området 1983-2003 (Losec and Nexium). Under denna period bidrog jag starkt till framgången för det kliniska prövningsprogrammet globalt och lokalt (Sverige och Norden), som låg bakom Losec. Efter 2003 har jag arbetat med alla terapiområden inom AstraZeneca (Respiratory, Oncology, Neuroscience, Gastrointestinal and Cardiovascular), och har då lett team som levererat på eller överträffat uppsatta mål i alla viktiga studier. Detta gav Sverige en stark ställning inom AstraZenecas europeiska organisation.

2010 lämnade jag AstraZeneca och arbetar nu med kliniska prövningar genom mitt konsultbolag, HCT Consulting, med bas i Mölndal i Göteborgsområdet.

Jag har en omfattande erfarenhet och djupa kunskaper i den kliniska prövningsprocessen. Min styrka är att ha överblick och samtidigt detaljkontroll när det är nödvändigt. Överallt där det är möjligt förenklar jag uppgifter med bibehållen kvalitet i enlighet med International Committee on Harmonisation, lokal lagstiftning och relevanta Standard Operating Procedures.

Har genom mitt bolag nu också aktuella erfarenheter från medicintekniska industrin avseende sökningar och rapportering liksom klinisk utvärdering inför CE-märkning av nya produkter och vid uppdateringar av befintliga produkter.

För ytterligare information se CV och kontakta mig:
hernqvist@hctconsulting.se

Länk till CV