English Svenska
Om HCT Consulting
HCT Consulting är ett svenskt CRO-företag (Clinical Research Organisation), som erbjuder tjänster inom hela den kliniska prövningsprocessen, från protokoll till rapport och publikation, inklusive feasibility studier, centerrekrytering, pre-study visits, prövarmöten, monitorering, audits etc.

Uppgift
Att inom alla områden i klinisk forskning erbjuda tjänster inklusive kvalitetssäkring både för industrin och den akademiska forskningen.

Affärsidé
Att erbjuda hjälp till både små organisationer och stora företag med hela eller valda delar av kliniska projekt t.ex. protokoll- och rapportskrivning, monitorering, audits.

HCT Consulting hanterar problem och komplexa frågeställningar på ett praktiskt sätt och förenklar arbetet med bibehållen kvalitet i enlighet med ICH och SOP:ar.

Hur?
Genom en gedigen erfarenhet av kliniska prövningar (30 år) inom många olika terapiområden och studietyper.